Dovanų kupono sąlygosŠios taisyklės nustato internetinės parduotuvės Asianblossom.lt platinamų elektroninių Dovanų Kuponų (toliau vadinama Kuponu) sąlygas ir taisykles.

1.Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, sutinka su šiomis Kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Kuponą ir vėliau parduodamas/dovanodamas tą Kuponą kitam asmeniui, įsipareigoja jog informuos kuponą gavusį asmenį apie šias Kupono platinimo sąlygas ir taisykles.

2.Kuponas – tai specialus nustatytos formos  elektroninis dokumentas su Kupono informacija (kodu), kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia Kupono turėtojui teisę įsigyti internetinės parduotuvės Asianblossom.lt platinamas prekes.

3.Kupone nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Kupono pavadinimas, Kupono kodas (raidės ir skaičiai), Kupono vertė (nominalas), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Kupono funkcijas.

4.Kupono galiojimo pradžios data sutampa su Kupono pardavimo data.

5.Kuponą galima įsigyti tik internetu Asianblossom.lt. Pirkėjai gali įsigyti tik Elektroninį Kuponą, kuris atsiunčiamas į Pirkėjo nurodytą el.pašto adresą.

6. Kupono pirkėjas gali pasirinkti Kupono vertę, tačiau minimali jo vertė negali būti mažesnė nei 10 eurų.

7.Naujai įsigytas Kuponas galioja 6 mėnesius (183 dienas) nuo 4 taisyklių punkte nurodyto momento.

8. Praleidus kupone nurodytą galiojimo terminą, kuponas nepratęsiamas.

9. Dovanų kuponas negrąžinamas, į pinigus nekeičiamas, pinigai už nepanaudotą dovanų kuponą (dalį ar visą jo vertę) nėra grąžinami.

10.Perkant Kuponą (-us), PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas Dovanų Kupono priėmimo-perdavimo aktas.

11.Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Kuponu, kaina yra didesnė nei Kupono vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali primokėti papildomai.

12.Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Kuponu, kaina yra mažesnė nei Kupono nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.

13.Atsiskaičius Kuponu, kuponas nebegalioja ir negali būti panaudojamas pakartotinai.

14.Vieno apsipirkimo metu galima panaudoti tik vieną kuponą, kuponai NESISUMUOJA.

15.Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Kuponu, tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Kuponu, klientui grąžinama taip pat Kuponu.

16.Nuo Kupono įsigijimo momento Kupono turėtojas yra asmeniškai atsakingas už Kupone nurodyto kodo saugumą. Kupono turėtojas užtikrina, kad Kupono kodas netaps žinomas tretiesiems asmenims. Kupono turėtojas, sužinojęs, kad jo Kupono identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti Kupono kodu atsiskaitymui. Nuo Kupono pardavimo Kupono (Pirkėjui), MB „Asian Blossom“ už Kupono kodo saugumą nebeatsako.

17.Jei Kupono turėtojas elgėsi taip, jog pažeidė nurodytas taisykles ir/ar kitus LR teisės aktus ir/ar vykdė veiklą, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu Kupono pardavėjams, kitiems Kupono turėtojams, Kupono turėtojo Kupono kodas bus anuliuojamas ir pinigai negrąžinami, apie šį asmenį ir jo veiksmus bus pranešama atsakingoms institucijoms.

18.Šių Kuponų platinimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos.

19.Informacija apie Kuponus teikiama internete Asianblossom.lt.